U bent hier

Artikels in (vak)tijdschriften

Meertaligheid

De Kerf, L., & Mostaert, C. (2014). Intelligentieonderzoek anders bekeken: een toepassing bij meertalige kinderen. Signaal, 89 (4), 4-21.

Schraeyen, K., Mostaert, C., & De Kerf, L. (2013). Taaldiagnostiek bij meertalige kinderen: een onderbouwd protocol. Logopedie, 4, 67-73.

Mostaert, C., De Kerf, E., Vandewalle, E., & Schraeyen, K. (2013). Taaldiagnostiek bij meertalige kinderen: een case-study. Logopedie, 4, 73-84.

Mostaert, C., De Smedt, H., & Roeyers, H. (2012). Diagnostiek van taalstoornissen bij meertalige kinderen. Signaal, 79 (2), 4-11.

Mostaert, C., Vandewalle, E., Leysen, J., De Keersmaecker S., & Geudens, A. (2013). Leesproblemen opsporen bij volwassen tweedetaalverwervers. Gebruik van de Drie-Minuten-Toets als signaleringsinstrument. Les, 182(31), 18-20.

Vandewalle, E., Mostaert, C., Liekens, E., Schraeyen, K., & Geudens, A. (2013). Thuistaal op school: het mediadebat kritisch bekeken. Signaal, 82(22), 53-58.

Ontwikkelingsdysfasie

Vandewalle, E., Boets, B., Ghesquière, P., & Zink, I. (2014). Fonologische ontwikkeling bij kinderen met ontwikkelingsdysfasie: een longitudinale studie. Signaal: Significant voor de professionele hulpverlener, 23(86), 32-59.

Lezen en dyslexie

Aerts, A., De Brauwer, J., Meersschaert, E., Janssens, V., Geudens, A. (2014). Verantwoord handelen in de diagnostiek en begeleiding van dyslexie en dyscalculie: Een verkennend beeld van de situatie in Vlaanderen. Signaal: Significant voor de professionele hulpverlener, 88, 4-31.

Aerts, A., Mostaert, C., Meersschaert, E., Janssens, V., Loncke, M., Geudens, A. (2011). Dyslexie in het secundair onderwijs: van diagnose tot begeleiding. Een case study. In S. Yserbyt (Eds.), Hoe ver gaat onze zorg? Verslagboek vijfde Vlaamse impulsdag voor basis-en secundair onderwijs Retrieved from http://mechelen.lessius.eu/impulsdag (pp. 197-205). Mechelen: BAZO Lessius Mechelen.

De Brauwer, J., Meersschaert, E., Aerts, A., Loncke, M., & Geudens, A. (2013). De impact van dyslexie bij jongeren: Ervaringen van jongeren, ouders, studiebegeleiders en hulpverleners. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en Klinische Kinderpsychologie.

Geudens, A. (2006). Phonological awareness and first time late L1 readers. In I. Van de Craats, J. Kurvers, & M. Young-Scholten (Eds.), Low-Educated Second Language and Literacy acquisition (pp. 25-45). Utrecht: LOT. 

Van den Broeck, W., Geudens, A., Van den Bos, K. (2010). The nonword-reading deficit of disabled readers: a developmental interpretation. Developmental Psychology, 46, 3, 717-734.

Van den Broeck, W., & Geudens, A. (2012). Old and new ways to study characteristics of reading disabilty: The case of the nonword-reading deficit. Cognitive Psychology, 65, 414-456. 

Van Kerckhove, E., De Brauwer, J., Meersschaert, E., Aerts, A., Loncke, M., Geudens, A. (2013). Wat werkt (niet) in de ondersteuning en begeleiding van jongvolwassenen met dyslexie. In Van Kerckhove, E. (Ed.), Wat werkt (niet) in de ondersteuning en begeleiding van jongvolwassenen met dyslexie.: Vol. 27 (1). Conferentie Onderwijs Nederlands. Hogeschool Utrecht, Nederland, 29-30 November 2013 (pp. 290-296). Gent: Academia Press.

Rekenen en dyscalculie

De Brauwer, J., Fias, W. (2011). The representation of multiplication and division facts in memory: evidence for cross-operation transfer without mediation. Experimental Psychology.

Desmet, C., Imbo, I., De Brauwer, J., Brass, M., Fias, W., & Notebaert, W. (2012). Error adaptation in mental arithmetic. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 65, 1059-1067.

Imbo, I., De Brauwer, J., Fias, W., & Gevers, W. (2012). The development of the SNARC-effect: evidence for early verbal coding. Journal of Experimental Child Psychology, 111, 671-680.

ADHD

Desoete, A., Stock, P., Schepens, A., Baeyens, D., Roeyers, H., (2009). Prenumerical predictors of numerical facility and artithmetical reasoning growth. Journal of Psychoeducational Assessment 27, 37-51.

Baeyens, D., Lierman, A., Roeyers, H., Hoebeke, P., Vande Walle, J. (2009). Frequency and predictors of adherence in children with nocturnal enuresis. Journal of Pediatric Urology.

Baeyens, D., Lierman, A., Roeyers, H., Hoebeke, P., Vande Walle, J. (2009). Adherence in children with nocturnal enuresis. Journal of Paediatric Urology 5, 105-109.

Baeyens, D. (2009). Wegwijs in de Aandachtstekortstoornis met Hyperactiviteit. Logopedie. 22, 28-39.

Baeyens, D., Roeyers, H., Vande Walle, J., (2009). De relatie tussen Aandachtstekortstoornis met Hyperactiviteit (ADHD) en plasproblemen bij kinderen: een prevalentie-onderzoek met 2 jaar follow-up, Signaal 68, 4-16.

Baeyens, D., Danckaerts, M., Stes, S., van der Oord, S., Lemiere, J., Van Den Broeck, N., Schepens, A., Desoete, A., Roeyers, H., Warreyn, P., & Wiersema, R. (2012). Weerwoord “Opvoeden vanuit de apothekerskast? Kanttekening bij het psychiatriseren van kinderen”, Signaal, 40, 37-50.

Van den Wyngaert, E., Baeyens, D., Van Dyck, L., & De Keyzer, W. (2011). Effectiviteit van inname van omega-3-vetzuren in de behandeling van ADHD: een literatuuronderzoek. Signaal, 74, 4-18.

Taaldidactiek

Geudens, A. (2014). De automatiseerlijn van Veilig leren lezen uitgelicht. Geraadpleegd op 11 juni 2015, van http://veiliglerenlezen.be/downloads/artikels/kim/didactiek/vllkim-Automatiseerlijn-van-Veilig-leren-lezen.pdf