U bent hier

Bijdragen aan congressen

Meertaligeid

De Kerf, L., & Mostaert, C. (2015). Intelligentieonderzoek bij meertaligen. Workshop presented at Congres Intelligentie in nieuwe banen! Het CHC-model onder de loep, Antwerpen, België, 6 februari 2015.

Liekens, E., Vandewalle, E., Mostaert, C., Loncke, M., & Geudens, A. (2013). Meertalig opvoeden - begeleiding voor ouders. Poster presented at VVL-congres, Berchem, België, 15 maart 2013.

Mostaert, C. (2015). Een taal onderzoeken die je zelf niet spreekt? Workshop presented at UME-SMO conference, Gent, België, 4 maart 2015.

Mostaert, C. (2015). Meertalige kinderen met lees- en spellingproblemen: hoe voorkom je misdiagnoses? Paper presented at Nationale Dyslexie Conferentie, Ede, Nederland, 8 april 2015.

Mostaert, C., Liekens, E., & Vandewalle, E. (2013). Diagnostische procedure voor het vaststellen van dyslexie bij meertaligen. Paper presented at VVL-congres, Berchem, België, 15 maart 2013. 

Mostaert, C., Vandewalle, E., Grootjans, N., Leysen, J., De Keersmaecker, S., & Geudens, A. (2012). Detection of literacy problems in adult second language learners of Dutch. Paper presented at European CPLOL congress, Den Haag, Nederland, 25 mei 2012.

Mostaert, C., Vandewalle, E., Najman, S., & Grunnfeld, E. (2015). De waarde van ouderbevraging over moedertaalverwerving in taaldiagnostiek bij meertalige kinderen. Paper presented at VVL-congres, Gent, België, 20 maart 2015.

Schraeyen, K. (2009). Lexical development in dutch-turkish sequential bilingual children. Paper presented at International Symposium on Communication Disorders in Multilingual Populations, Agros, Cyprus, 6-8 November 2009.

Schraeyen, K. (2009). The use of spontaneous language samples in bilingual children: an alternative for a standardized assessment tool?. Paper presented at International Symposium on Communication Disorders in Multilingual Populations, Agros, Cyprus, 6-8 November 2009.

Schraeyen, K. (2009). De Roma-kleuter in de klas begrijpt mij niet: wat nu?. Een sessie rond omgaan met taal bij Romakleuters. Paper presented at ForumROMAnum, Sint-Niklaas, België, 17 november 2009.

Vandewalle, E. (2013). Taalontwikkeling van het meertalige kind. Presentatie op de Inspiratiedag Stad Antwerpen, BAOBAB vzw, Antwerpen, België, 24 september 2013.

Vandewalle, E. (2014). Meertaligheid, een troef in de klas!. Presentatie op de VELOV-conferentie, Thomas More Mechelen, België, 26 maart 2014.

Vandewalle, E. (2015). Talensensibilisering bij kleuters. Presentatie op de VELOV-conferentie, Hasselt, België, 26 februari 2015.

Vandewalle, E., Leysen, H., & Mostaert, C. (2014). Taalanalyse in een vreemde taal: hoe pak je dat aan?. Presentatie op Symposium ‘Meertalig, minder talig?’, Code, Thomas More Antwerpen, België, 7 februari 2014.

Vandewalle, E., Liekens, E., Huybens, L., Delcourte, J., Leysen, H., & Van Kerckhove, E. (2015). Hoe omgaan met meertaligheid in de kleuterklas?. Presentatie op de Impulsdag ‘Hoever gaat onze zorg?’ met publicatie van artikel in symposiumboek, Thomas More Mechelen, België, 11 maart 2015.

Lezen, spellen en dyslexie

Aerts, A., Meersschaert, E., Van Kerckhove, E., De Brauwer, J., Geudens, A. (2013). Wijzer op weg: Begeleidingsprogramma voor jongvolwassenen met leerproblemen. Mag het iets meer zijn? 9e Vlaams Congres Kinder- en Jeugdpsychiatrie en Psychotherapie. Vlaams Congres Kinder- en Jeugdpsychiatrie en Psychotherpie. Antwerpen, 19-20 september 2013, 58-59.

Aerts, A., Mostaert, C. (2010). De meerwaarde van een totaalprofiel in de handelingsgerichte diagnostiek. Paper presented at Eureka symposium: Van mankement tot talent, Eureka Onderwijs, Kessel-Lo, België, 8 oktober 2010.

Aerts, A. & Mostaert, C. (2012). Zorg-op-maat voor de dyslectische leerling vanuit een multidisciplinaire benadering. Lezing op het symposium 'Krachten verbinden in Zorg - De leraar in dialoog met andere professionals... een meerwaarde', Mechelen, 31 mei.

Baeyens, D. (2009). Dyslexia in young adults: theoretical, statistical and methodological challenges for evidence-based diagnostics and treatment. Paper presented at Belgian Association for Psychological Sciences, Brussels, Belgium, 3 June 2009.

Baeyens, D., Aerts, A., Janssens, V., Smits, I., Schraeyen, K., Geudens, A. (2009). Diagnostics of dyslexia in young adults: a validation study of the Interactive Dyslexia Test Amsterdam – Antwerp (IDAA). Paper presented at European Conference on Psychological Assessment, University of Ghent, Belgium, 16-19 September 2009.

Baeyens, D., Meersschaert, E., Aerts, A., Janssens, V., Smits, I., Schraeyen, K., Geudens, A. (2009). Interactieve Dyslexietest Amsterdam-Antwerpen (IDAA): diagnose van dyslexie bij 16+ als aangrijpingspunt voorbegeleiding binnen een schools kader. Paper presented at Onderwijsresearchdagen, KULeuven, België, 27-29 mei 2009.

Bekebrede, J. I., van der Leij, A., Geudens, A., & Schraeyen, K. (2008). IDAA-mbo: Screeningsinstrument voor dyslexie in het middelbaar beroepsonderwijs. Paper presented at the 'Protocol mbo-resonansgroep'-meeting, Den Bosch, The Netherlands (23-9-2008).

Berckmoes, C., Geudens, A., Janssens, V., Schraeyen, K., Bekebrede, J. (2007). Ontwikkeling en normering van een diagnostisch instrumentarium voor dyslexie bij jongvolwassenen. Paper presented at Lessius symposium: dyslexie bij adolescenten en jongvolwassenen: de wetenschap over diagnose en begeleiding, Antwerpen, België.

De Brauwer, J., Meersschaert, E., Aerts, A., Loncke, M., Geudens, A. (2011). Ondersteuning van jongvolwassenen met dyslexie: werkzame en niet-werkzame aspecten van interventie en ondersteuning volgens jongvolwassenen met dyslexie, ouders, hulpverleners en studiebegeleiders. Paper presented at Congres van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten, Elewijt Center, België, 9 december 2011.

De Brauwer, J., Meersschaert, E., Aerts, A., Loncke, M. & Geudens, A. (2012). Evidence-based diagnostics and therapy of dyslexia and dyscalculia: Exploring the situation in Flanders. Poster presented at the European CPLOL Congress 2012, The Hague, Holland, May 25-26, 2012.

De Brauwer, J., Meersschaert, E., Aerts, A., Loncke, M. & Geudens, A. (2012). Support of young adults with dyslexia: what is effective according to young adults, parents, tutors, and therapists? Paper presented at the 1st joint meeting of BAPS-SEPEX, Liège, May 10-11, 2012.

De Brauwer, J., Meersschaert, E., Aerts, A., Loncke, M., Geudens, A. (2011). Support of young adults with dyslexia: what is (in)effective support according to the young adult, their parent(s), tutor and therapist? Paper presented at Jaarlijkse meeting van de Belgian Association for Psychological Sciences (BAPS), Universiteit Gent, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, 27 mei 2011. 

De Brauwer, J., Meersschaert, E., Aerts, A., Van Kerckhove, E., & Geudens, A. (2013). Effective support and coaching of young adults with dyslexia: Results of a qualitative and quantitative study. Paper presented at the 4th All-European Dyslexia Conference of the European Dyslexia Association, Växjö, Sweden, 20-22 september 2013.

De Brauwer, J., Meersschaert, E., Aerts, A., Van Kerckhove, E., Loncke, M., Geudens, A. (2013). Wat werkt (niet) in de ondersteuning en begeleiding van jongvolwassenen met dyslexie? Resultaten van een kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Congres Vlaamse Vereniging voor Logopedisten. Berchem, België, 15 March 2013.

De Kerf, L. (2015). De meerwaarde van het CHC-model bij diagnostiek van dyslexie. Paper presented at VVL-congres, , Gent, België, 20 maart 2015.

Geudens, A. (2007). De ontwikkeling van fonologische gevoeligheid in relatie tot het aanvankelijk leesproces: De (ir)relevantie van onset-rime constituenten en andere controverses, Universiteit van Amsterdam UVA, Afdeling Pedagogiek en Onderwijskunde, Nederland, januari.

Geudens, A. (2009). Betrouwbare diagnostiek van dyslexie bij 16+: knelpunten en nieuwe perspectieven. Paper presented at Najaarscongres Logopedie: van onderzoek naar verantwoord (be)handelen. Katholieke Universiteit Leuven. Leuven, België, 17 september 2009.

Geudens, A. (2009, april). A holistic approach to the assessment of dyslexia. International Study Conference, Lessius Hogeschool, Antwerpen, België.

Geudens, A. (2011). Nieuwe inzichten voor aanvankelijk leesonderwijs. Verwendag Veilig leren lezen, Brugge, Sint-Jan.

Geudens, A. (2014). Als leren lezen niet vanzelfsprekend is: de rol van woordspecifieke kennis in didactiek en interventie. Paper presented at Conferentie nieuwe wetenschappelijke inzichten in dyslexie, Vrije Universiteit Brussel, Brussel, 5 juni 2014.

Geudens, A. (2014). Leren lezen, meer dan je denkt I. Paper presented at Conferentie ‘Aanvankelijk leren in groep 3. ’Taal-leesonderwijs in groep 3: een vak apart!, Onderwijs maak je samen, Deurne, Nederland, november 2015.

Geudens, A. (2015). Leren lezen, meer dan je denkt II. Paper presented at Conferentie ‘Aanvankelijk leren in groep 3. ’Taal-leesonderwijs in groep 3: een vak apart!, Onderwijs maak je samen, Oisterwijk, Nederland, april 2015.

Geudens, A., Van der Leij, A. (2009). Interactieve Dyslexietest Amsterdam Antwerpen IDAA. Paper presented at VLHORA-studiedag: De rol van de hogescholen inzake innovatie en valorisatie, Brussel, België, 11 november 2009.

Geudens, A., Berckmoes, C., Janssens, V., Schraeyen, K. (2007). Dyslexie bij jongvolwassenen: knelpunten in het werkveld: introductie bij het symposium. Paper presented at Lessius symposium: dyslexie bij adolescenten en jongvolwassenen: de wetenschap over diagnose en begeleiding, Antwerpen, België, november.

Geudens, A., De Brauwer, J., Van Kerckhove, E., Meersschaert, E., Aerts, A., & Loncke, M. (2012). Begeleiding bij adolescenten en 16+ met dyslexie. Paper gepresenteerd op de Interacademiale Leerstoornissen, Universiteit Groningen, 30 oktober 2012.

Geudens, A., Schraeyen, K., Sandra, D. (2010). The nature of phonological representations in dyslexia: an in-depth analysis of segmental nonword repetition errors. Paper presented at Annual Meeting of the Society for the Scientific Study of Reading (SSSR), Seminaris Campus Hotel Berlin, Germany, 7-10 July 2010.

Geudens, A., Sandra, D., De Smet, F., Nation, K., & Martensen, H. (2006). The onset-rime structure in spoken language development: A comparison between English- and Dutch-speaking children. Paper presented at the Latsis Colloquium of the University of Geneva. Early Language Development and Disorders, University of Geneva, Switzerland, January.

Geudens, A., Sandra, D., & Nation, K. (2006). Rhymes, onsets and rimes and children’s reliance on phonological constituents: A comparison between English- and Dutch-speaking children’s recall errors. Paper presented at the 13th Meeting of the Society for the Scientific Study of Reading, Vancouver, Canada, July.

Janssens, V., Baeyens, D., Aerts, A., Meersschaert, E., Smits, I., Geudens, A. (2009). Holistisch kader van diagnostiek van leerstoornissen bij jongvolwassenen. Paper presented at Congres Leerstoornissen door de Stichting Leerproblemen Vlaanderen, Heusden-Zolder, België, 22 april 2009.

Loncke, M., Geudens, A., & Sandra, D. (2006). Rea-ding or Read-ing? What is the best method to help children learning to read multisyllabic words? Paper presented at the 13th Meeting of the Society for the Scientific Study of Reading, Vancouver, Canada, July.

Meersschaert, E., Maetens, K., Schraeyen, K., Baeyens, D., Geudens, A. (2009). De integratie van de IDAA in de handelingsgerichte diagnostiek van dyslexie bij 16+. Paper presented at Vlaamse Vereniging voor Logopedisten Congres, Antwerpen, België, 11 december 2009.

Meersschaert, E., Aerts, A., Janssens, V., Mostaert, C., Geudens, A. (2010). Diagnostiek van dyslexie bij jongvolwassenen: pleidooi voor een totaalprofiel: casuïstiek. Paper presented at Code Symposium: Dyslexie bij Kinderen en Jongvolwassenen: van Diagnostiek naar Begeleiding, Lessius Antwerpen, België, 5 maart 2010.

Meersschaert, E., Aerts, A., Mostaert, C., Schrauwen, D., De Brauwer, J., Loncke, M., Geudens, A. (2011). De meerwaarde van een totaalprofiel in de handelingsgerichte diagnostiek van dyslexie bij kinderen en jongvolwassenen. Paper presented at TOL-Congres, Concertgebouw Brugge, België, 30 september 2011.

Meersschaert, E., & Mostaert, C. (2010). De diagnostische cyclus bij jongvolwassenen: pleidooi voor een totaalprofiel. Paper presented at VVL-congres, Elewijtcenter, België, 10 december 2010.

Mostaert, C., Laridaen, C., Schraeyen, K., Smits, I., Peters, E., Van Houtven, T., & Geudens, A. (2010). Pilootnormering van het Code-dictee: screeningsinstrument voor geautomatiseerd spellen bij jongvolwassenen. Poster presented at VVL-congres, Elewijtcenter, België, 10 december 2010.

Schraeyen, K., Geudens, A. (2009). Dyslexia in young adults : the need for a holistic approach. Paper presented at BAPS-meeting, Brussels, Belgium, 3 June 2009.

Schraeyen, K., Geudens, A., Sandra, D. (2010). Phonological representations in dyslexia: an in-depth study of nonword repetition errors. Paper presented at ASHA Conference, Independence Mall (Philadelphia), USA, 18-20 November 2010.

Schraeyen, K., Geudens, A., Janssens, V., Meerschaert, E., & Bekebrede, J. (2008). Onderbouwde diagnostiek van dyslexie bij 16+ met de Interactieve Dyslexietest Amsterdam-Antwerpen. Poster presented at State of the Art in de logopedie en audiologie, Antwerpen, Lessius.

Schraeyen, K., Janssens, V., Aerts, A., Meersschaert, E., Baeyens, D., Geudens, A. (2009). Diagnose van dyslexie bij jongvolwassenen: validiteitsonderzoek van de Interactieve Dyslexietest Amsterdam-Antwerpen (IDAA). Paper presented at Vlaams Congres Kinder- en Jeugdpsychiatrie en –Psychotherapie, Universiteit Gent, België, 11-12 september 2009.

Schraeyen, K., Geudens, A., Janssens, V., Meerschaert, E., & Bekebrede, J. (2008). Onderbouwde diagnostiek van dyslexie bij 16+ met de Interactieve Dyslexietest Amsterdam-Antwerpen. Poster presented at Vlaamse Vereniging voor Logopedie congres, Antwerpen.

Smits, I., Aerts, A. (2009). Studeren met dyslexie/dyscalculie in het lager, secundair en hoger onderwijs. Paper presented at MCDL: Post Hogeschool Vorming, Lessius Antwerpen, België, 29 oktober 2009.

Vanderswalmen, R., Desoete, A., Pieters, S., De Weerdt, F., Baeyens, D., Van Vreckem, C., Van Waelvelde, H. (2009). Leerstoornissen+: feit of fabel? Comorbiditeit bij leerstoornissen. Paper presented at Vlaamse Vereniging voor Logopedisten Congres, Antwerpen, België, 11 december 2009.

Van Kerckhove, E., De Brauwer, J., Meersschaert, E., Aerts, A., Loncke, M., Geudens, A. (2013). Deuren openen voor jongvolwassenen met dyslexie: een wetenschappelijk onderbouwd coachingprogramma. Nationale Dyslexie Conferentie. Cinemec, Ede, Nederland, 3 April 2013.

Van Kerckhove, E., De Brauwer, J., Meersschaert, E., Aerts, A., Tops, W., Geudens, A. (2014). Wijzer op weg: studeren & dyslexie. Een effectief begeleidingsprogramma voor studenten. Presentatie op de Nationale Dyslexie Conferentie, Congrescentrum CineMec, Nederland, 29 januari 2014.

Rekenen en dyscalculie

De Brauwer, J., Imbo, I. (2012). Number transcoding in young adults with dyscalculia: An exploratory study. Paper presented at the 1st joint meeting of BAPS-SEPEX, Liège, May 10-11, 2012.

De Brauwer, J., Smits, I., Meersschaert, E., & De Smedt, B. (2013). Dyscalculia in Young adulthood: The Arithmetical skills profile as a starting point for support. Poster presented at vijfde Expertmeeting on Mathematical Thinking and Learning, Luxemburg, 1 maart 2013.

De Brauwer, J., Smits, I., & Meersschaert, E. (2012). Dyscalculia in young adulthood: The Arithmetical Skills Profile as a starting point for support. Poster presented at vierde Expertmeeting on Mathematical Thinking and Learning, KU Leuven, 10 februari 2012.

Smits, I., Meersschaert, E., & De Brauwer, J. (2011). Dyscalculia in young adulthood: A diagnostic tool as the starting point for support. Poster presented at derde Expertmeeting voor Rekenonderzoekers van de Benelux, Universiteit Gent, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, 11 februari 2011.

ADHD

Baeyens, D. (2012). De Vlaamse consensusrichtlijn voor diagnostiek van ADHD bij volwassenen. Symposium: “Aandacht, aandacht, ... voor jong en oud(er): Tweedaags ADHD-symposium”, Code Lessius, Antwerpen, Belgium, February 9-10.

Baeyens, D. & Noens, I. (2011). Autism in young adulthood: transition from eduation to occupation. Expert meeting Delacroix Stichting, KULeuven.

Baeyens, D. & Van Dyck, L. (2011). Supporting students with ADHD: Indications for and effectiveness of teaching and exam accomodations. LINK AHEAD, Antwerp.

Baeyens, D., Van Dyck, L., & Danckaerts, M. (2011). Validity of the DSM-IV factor structure of ADHD in young adults. In: Book of Abstracts ADHD congress: 3rd International ADHD Congress, Berlin, Germany, May 26-29.

Baeyens, D., Van Dyck, L., & Danckaerts, M. (2012). Parent-young adult informant agreement in ADHD and its association with quality of life. 2nd International Eunethydis Meeting, Barcelona, Spain, p.242.

Baeyens, D., Van Dyck, L., Janssens, V., Aerts, A. (2010). De ontwikkeling van een sociale kaart voor ADHD in de adolescentie en de (jong)volwassenheid. Paper presented at Vlaams Geestelijk Gezondheidscongres, Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (Gent), België, 14 september 2010.

Demurie, E., Roeyers, H., Baeyens, D., Wiersema, R.J., & Sonuga-Barke, E. (2012). Reward processing in children and adolescents with autism spectrum disorders and children and adolescent with ADHD. 2012 International Meeting for Autism Research, Toronto, Canada, May 17-19, p.579.

Segers, E., Beckers, T., Geurts, H., Claes, L., Baeyens, D., Danckaerts, M., & van der Oord, S. (2012). The influence of reinforcement and executive functions on response acquisition and extinction. 2nd International Eunethydis Meeting, Barcelona, Spain, p.242.

Segers, E., Beckers, T., Geurts, H., Claes, L., Baeyens, D., Danckaerts, M., & Van der Oord, S. (2012). De rol van beloning en executieve functies bij het aan- en afleren van gedrag. Symposium ZitStil, Antwerpen, Belgium, November, 9.

Segers, E., Beckers, T., Geurts, H., Claes, L., Baeyens, D., Danckaerts, M., & Van der Oord, S. (2012). De rol van beloning en executieve functies bij het aan- en afleren van gedrag. Presentatie najaarscongres Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie, Veldhoven, Nederland.

Stes, S. & Vandepoel, K. (2012). Een psychiatrische en psychodiagnostische kijk op diagnostiek van ADHD bij volwassenen. Symposium: “Aandacht, aandacht, ... voor jong en oud(er): Tweedaags ADHD-symposium”, Code Lessius, Antwerpen, Belgium, February 9-10, p. 10.

Stes, S. (2012). Naar een (specifiek) zorgmodel voor volwassenen met ADHD? Symposium: “Aandacht, aandacht, ... voor jong en oud(er): Tweedaags ADHD-symposium”, Code Lessius, Antwerpen, Belgium, February 9-10, p. 12.

Stes, S. (2012). Anti-ADHDeva. Over pillen voor volwassenen met ADHD. Symposium: “Aandacht, aandacht, ... voor jong en oud(er): Tweedaags ADHD-symposium”, Code Lessius, Antwerpen, Belgium, February 9-10, p. 13.

Van der Oord, S., Baeyens, D., & Van Dyck, L. (2012). Een individueel cognitief-gedragstherapeutisch planningsprogramma voor studenten met ADHD. Symposium ZitStil, Antwerpen, Belgium, November, 9.

Van der Oord, S., & Baeyens, D. (2011). Behandeling van planningsvaardigheden bij (jongvolwassen) studenten met ADHD. Vlaams Congres Kinder- en Jeugdpsychiatrie en -psychotherapie. KULeuven.

Vanderswalmen, R., Baeyens, D., Desoete, A., Pieters, S., Van Waelvelde, H. Comorbiditeit van leerstoornissen en ADHD. Paper presented at Onderwijsresearchdagen, Leuven, België, 27-29 May 2009.

Van Dyck, L. (2012). Sterke-zwakteanalyse in de diagnostiek van ADHD. Symposium: “Aandacht, aandacht, ... voor jong en oud(er): Tweedaags ADHD-symposium”, Code Lessius, Antwerpen, Belgium, February 9-10, p.8.

Van Dyck, L. (2012). De Sociale Kaart ADHD. Presentatie studiedag Vlaamse Verening voor Gedragstherapeuten. Gent, Belgium, December, 7.

Van Dyck, L., & Baeyens, D. (2011). Supporting students with ADHD: Indications for and effectiveness of teaching and exam facilities. Belgian Association of Psychological Sciences meeting, Ghent (B), Mei 27.

Van Dyck, L., & Baeyens, D. (2011). Het cognitief vaardigheidsprofiel bij adolescenten met ADHD. Vlaams Congres Kinder- en Jeugdpsychiatrie en -psychotherapie. KULeuven.