U bent hier

Vraag & antwoord

Vraag

"Wij voeden onze kinderen tweetalig (Frans/Nederlands) op. Ik, de vader, spreek altijd Frans met hen, dat is mijn moedertaal. Mijn vrouw spreekt Nederlands. Onderling spreken mijn vrouw en ik ook Nederlands. Hoe kan het dat onze kinderen beide talen perfect begrijpen, maar enkel spreken in het Nederlands? En hoe kan ik ervoor zorgen dat ze ook Frans leren spreken?"

(Louis, vader van drie kinderen) 

Antwoord

Voor veel ouders die hun kinderen meertalig opvoeden is dit een herkenbare situatie. Kinderen kiezen vaak de gemakkelijkste weg en spreken die taal waar ze het minste moeite voor moeten doen. In dit geval kiezen ze voor Nederlands omdat deze taal het meeste aan bod komt: op school, bij hun vriendjes, thuis. Bovendien weten de kinderen dat jij ook Nederlands kan. We noemen het Nederlands in deze situatie de meerderheidstaal en Frans een minderheidstaal. Frans komt opvallend minder aan bod dan Nederlands.

Een metafoor

Iemand stelde de taalontwikkeling ooit voor als het vullen van emmers, waarbij de kinderen de emmers zijn. Het taalaanbod is het water dat je in de emmers giet. De taalproductie werd vergeleken met het overstromen van de emmers. Dit betekent dat je kind al heel wat taal moet horen vooraleer het tot spreken zal komen. Bij talen die niet vaak aan bod komen, minderheidstalen, duurt het veel langer vooraleer de emmer overloopt. Maak je dus niet te snel zorgen, maar blijf het Frans wel consequent aanbieden.

Sleutels tot succes

Een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle tweetalige opvoeding is het aanbieden van veel en kwalitatief goed taalaanbod. Als ouder spreek je daarom best je eigen moedertaal met je kinderen. Jouw keuze om Frans te spreken, moedigen we dan ook sterk aan. Belangrijk is om veel te vertellen bij wat je doet en ziet. Taal in concrete situaties wordt namelijk sneller opgepikt. Daarnaast is het ook goed om boekjes voor te lezen in het Frans, om samen naar Franstalige televisieprogramma’s te kijken en daarover na te praten, om liedjes te zingen, taalspelletjes te doen, enzovoort. Kortom, om zoveel mogelijk taal aan te bieden doorheen de hele dag. Op de website van de Gemeente Amsterdam vind je hiervoor heel wat praktische tips en ideeën.

Een andere voorwaarde voor een succesvolle tweetalige opvoeding is motivatie. Je kinderen moeten een noodzaak voelen om Frans te spreken. Als zij zelf weinig redenen zien om de taal te spreken, leidt dit zelden tot succes. Probeer situaties te creëren waarin ze ‘gedwongen’ worden om Frans te spreken, zonder hen hierin te forceren. Je zou bijvoorbeeld het contact met Franstalige familie en vrienden kunnen verhogen, een Franstalige kinderoppas kunnen zoeken of de kinderen op Franstalig vakantiekamp kunnen sturen.

Belangrijk is ook dat je als ouder een positieve houding aanneemt ten opzichte van elke taal die het kind leert. Dit betekent dat jij ook positief tegenover het Nederlands moet staan en je vrouw positief tegenover het Frans.

Ons advies

Heb geduld, blijf het Frans consequent aanbieden en creëer situaties waarin je kinderen de minderheidstaal moeten gebruiken.

Meer weten?

Wil je meer weten over meertalig opvoeden? Neem dan contact op met Eline Liekens via eline.liekens@thomasmore.be of Charlotte Mostaert via charlotte.mostaert@thomasmore.be of telefonisch op 03/241 08 09.

 

Download hier een printvriendelijke versie van deze vraag en antwoord.

 

Archief vraag & antwoord

Bekijk hier onze reeds beantwoorde vragen.

april 2015

'Wij hebben niet veel ervaring met anderstalige ouders op onze school. Sinds kort hebben we twee Arabische kleutertjes. De ouders willen het beste voor hun kinderen en spreken daarom Nederlands met hen. Omdat ze het Nederlands niet goed beheersen, vragen we ons af of dit een goede keuze is?' - Antwoord

februari 2015

'Ik krijg vaak de vraag of er bij een leerling sprake is van ADHD. Wat is er van belang bij het stellen van de diagnose en wat is de rol van neuropsychologische testen hierbij?' - Antwoord

november 2014

'Ik begeleid veel leerlingen met dyslexie in het secundair onderwijs. Is het zinvol om bij hen te blijven inzetten op het remediëren van lezen en spellen?' - Antwoord

september 2014

'Wat is het belang van buitenschoolse activiteiten voor de taalontwikkeling bij anderstalige kinderen? En welke rol spelen de ouders hierin?' - Antwoord

mei 2014

‘Ik heb een kleuter met autisme in mijn klas. Zijn voorleesmomenten in groep ook voor hem aangewezen en hoe pak ik dat het beste aan?’ - Antwoord