U bent hier

Diagnostiek van dyscalculie bij jongeren van het secundair onderwijs

 • Omschrijving activiteit

 • Type:
  Vorming eigen aanbod
 • Spreker(s):
  Ellen Meersschaert, logopediste, verbonden aan de expertisecel Leerstoornissen van Code Lessius
 • Doelgroep:
  Hulpverleners (zoals logopedisten, psychologen en orthopedagogen) die instaan voor de diagnostiek van dyscalculie bij jongvolwassenen
 • Organisator:
  Code Lessius
Inschrijven is helaas niet meer mogelijk
Meer info
 • Omschrijving:
  In deze vorming bespreken we de diagnostische cyclus bij jongeren met rekenmoeilijkheden op basis van de handelingsgerichte diagnostiek. Na een algemeen kader en de bespreking van de verschillende fasen binnen de diagnostiek gaan we actief aan de slag. Dit doen we aan de hand van verschillende casussen. Op basis van intakegegevens selecteren we geschikte testinstrumenten, aangepast aan de leeftijd van de jongere en de hulpvraag. Vervolgens bekijken we in welke situaties de diagnose ‘dyscalculie’ al dan niet kunnen stellen, rekening houdend met de anamnestische gegevens en testresultaten. Op basis van een sterkte-zwakte analyse maken we de link met adviezen voor de jongere en zijn omgeving.
 • E-mail:
  Code Lessius