U bent hier

Omgaan met dyslexie in het secundair onderwijs. Wetenschappelijk kader en adviezen voor leerkrachten.

 • Omschrijving activiteit

 • Type:
  Gastcollege
 • Spreker(s):
  Ellen Meersschaert, logopediste
 • Doelgroep:
  Studenten van de SLO-opleiding Handelswetenschappen en Bedrijfskunde
 • Organisator:
  Specifieke Lerarenopleiding Handelswetenschappen en Bedrijfskunde (Lessius en HUB)
Meer info
 • Omschrijving:

  Tijdens deze vormingssessie bekijken we het huidige wetenschappelijke kader van dyslexie: risicosignalen, klinische manifestaties en bijkomende moeilijkheden komen aan bod, alsook de discussie omtrent de definiëring (beschrijvende/verklarende definities) van dyslexie.  Hierbij bespreken we eveneens de huidige criteria om de diagnose te stellen, met enkele kritische opmerkingen. Een aantal veel voorkomende misvattingen omtrent dyslexie die leven bij kinderen, jongeren en hun ouders worden uitgebreid toegelicht.

  De ondersteuning van jongeren met dyslexie in het secundair onderwijs kan zowel plaatsvinden op individueel niveau als op klasniveau. We bespreken hierbij voornamelijk de ondersteuning en begeleiding in klasverband. De rol van de (vak)leerkracht, tips voor lessen, cursussen en presentaties, en het toekennen van compenserende en dispenserende maatregelen worden bediscussieerd en besproken. Ook de mogelijkheden van compenserende software in het secundair onderwijs komen aan bod. Verder wordt ook even stilgestaan bij een eventuele studiekeuze in het hoger onderwijs.