U bent hier

Ondersteuning van jongvolwassenen met dyslexie: Werkzame en niet-werkzame aspecten van interventie en ondersteuning volgens jongvolwassenen met dyslexie, ouders, hulpverleners en studiebegeleiders.

 • Omschrijving activiteit

 • Type:
  Lezing op conferentie
 • Conferentie:
  33ste VVL congres
 • Omschrijving conferentie:
  Jaarlijks congres van de VVL, waarop onderwerpen i.v.m. onderzoek, diagnose en therapie van diverse logopedische stoornissen aan bod komen.
 • Spreker(s):
  dr. Jolien De Brauwer, onderzoeker verbonden aan de expertisecel Leerstoornissen van Code Lessius
  Ellen Meersschaert, logopediste, verbonden aan de expertisecel Leerstoornissen van Code Lessius
 • Doelgroep:
  Leden van de VVL
 • Organisator:
  Vlaamse Vereniging voor Logopedisten
Meer info
 • Omschrijving:

  Heel wat jongvolwassenen met dyslexie ervaren specifieke problemen gedurende hun studies en hebben bijgevolg nood aan specifieke ondersteuning. Het huidige onderzoek wil werkzame en niet-werkzame aspecten van ondersteuning en interventie in kaart brengen door middel van semi-gestructureerde interviews met de jongvolwassene zelf, met zijn ouder(s), studiebegeleider en hulpverlener. Ondersteuning op maat blijkt een belangrijke nood te zijn, naast de beschikbaarheid van correcte informatie als noodzakelijke voorwaarde voor begrip op school. Bovendien blijkt dat het gebruik van software vaak verhinderd wordt door een aantal barrières. In deze presentatie worden alle resultaten uiteengezet en staan we ook stil bij de implicaties voor de praktijk.

 • Meer informatie:
  http://www.vvl.be
 • E-mail:
  Jolien De Brauwer