U bent hier

Diagnostiek van dyslexie bij jongeren van het secundair en hoger onderwijs

 • Omschrijving activiteit

 • Type:
  Vorming eigen aanbod
 • Spreker(s):
  Dorien Schrauwen, logopediste en orthopedagoge, verbonden aan de expertisecel Leerstoornissen van Code Lessius
 • Doelgroep:
  Hulpverleners (zoals logopedisten, psychologen en orthopedagogen) die instaan voor de diagnostiek van dyslexie bij jongvolwassenen
 • Organisator:
  Code Lessius
Inschrijven is helaas niet meer mogelijk
Meer info
 • Omschrijving:

  'Ondanks recente aandacht voor de problematiek van dyslexie bij jongeren en volwassenen, blijven er nog steeds lacunes op het gebied van een wetenschappelijk onderbouwde en gefundeerde diagnose bij deze doelgroep. Na een aantal kritische bedenkingen bij de criteria voor diagnosestelling bespreken we in deze vorming eerst de aandachtspunten bij de anamnese van jongeren met lees- en spellingmoeilijkheden. Daarnaast komen de hiaten in het testinstrumentarium bij deze doelgroep aan bod en gaan we dieper in op huidige initiatieven die op dit vlak worden ondernomen. Vervolgens schetsen we het belang van een aangepaste omkadering voor de doelgroep. De onderbouwde diagnose met een sterkte-zwakte profiel is een belangrijke basis om begeleiding en faciliteiten te adviseren. Tijdens deze sessie wordt een casus in de diepte uitgewerkt en worden alle fasen van de diagnostische cyclus doorlopen. '

 • E-mail:
  Code Lessius