U bent hier

Ondersteuning van jongvolwassenen met dyslexie (psycho-educatie)

 • Omschrijving activiteit

 • Type:
  Vorming eigen aanbod
 • Spreker(s):
  Ellen Meersschaert, logopediste, verbonden aan de expertisecel Leerstoornissen van Code Lessius
 • Doelgroep:
  Jongvolwassenen met dyslexie, ouders en docenten van studenten met dyslexie uit het hoger onderwijs
 • Organisator:
  Code Lessius
Inschrijven is helaas niet meer mogelijk
Meer info
 • Deadline inschrijven:
  5-10-2011
 • Omschrijving:

  Studeren met dyslexie in het hoger onderwijs is voor jongvolwassenen geen evidentie. In deze vorming gaan we in op wat dyslexie is en wat dit voor jongvolwassenen in het hoger onderwijs betekent. Uit onderzoek blijkt immers dat deze inzichten de jongeren helpen om alles in het juiste perspectief te plaatsen. Daarnaast is het belangrijk dat ook de omgeving (ouders, docenten) wordt ingelicht, zodat hun inzicht in de problematiek verhoogt. Vanuit enerzijds wetenschappelijke inzichten en anderzijds de uitwisseling van ervaring van de deelnemers, geven we aanknopingspunten mee voor ondersteuning thuis en op school. We zullen onder meer het gebruik van voorleessoftware en andere digitale hulpmiddelen bespreken. Daarnaast zullen we stilstaan bij de nodige onderwijs- en examenfaciliteiten. We gaan tevens in op hoe de jongere zelf met de ervaren moeilijkheden kan omgaan. Deze vorming richt zich zowel op jongvolwassenen met dyslexie en hun ouders als naar docenten die met hen in contact komen.

 • E-mail:
  Code Lessius