U bent hier

Cognitief vaardigheidsprofiel anders bekeken - de implementatie van het CHC-model binnen de diagnostiek van leerstoornissen bij meertaligen

 • Omschrijving activiteit

 • Type:
  Vorming eigen aanbod
 • Spreker(s):
  Charlotte Mostaert (logopedist) en Liesbet De Kerf (psycholoog), beiden verbonden aan het team Taal en meertaligheid van Code
 • Doelgroep:
  Hulpverleners (zoals logopedisten, CLB-medewerkers, orthopedagogen...) die instaan voor de diagnostiek van leerstoornissen bij meer- of anderstaligen
 • Organisator:
  Code Lessius
Inschrijven is helaas niet meer mogelijk
Meer info
 • Omschrijving:

  'Intelligentie wordt vaak gemeten aan de hand van intelligentietests waarbij taal een centrale rol speelt. Voor de doelgroep van meertaligen kunnen we hierdoor een vertekend beeld krijgen van het vaardigheidsprofiel. Met het oog op een onderbouwde sterkte-zwakte analyse in de diagnostiek van leerstoornissen bij meertaligen is het essentieel om verschillende aspecten van het cognitieve vaardigheidsprofiel in kaart te brengen naast de logopedische testing. Op basis van het Catell-Horn-Carrol (CHC)-model, een multidisciplinaire benadering van de cognitieve vaardigheden, plaatsen we intelligentie in een ruimer perspectief. Tijdens deze vorming vertrekken we vanuit de principes van het CHC-model, waarbij we de verschillende brede en nauwe cognitieve vaardigheden toelichten. Vervolgens worden de sterktes en zwaktes, verkregen vanuit het CHC-model, gekoppeld aan adviezen-op-maat voor meertaligen met een leerstoornis.'

 • E-mail:
  Code Lessius