U bent hier

Diagnostiek van dyscalculie bij kinderen van het lager onderwijs

 • Omschrijving activiteit

 • Type:
  Vorming eigen aanbod
 • Spreker(s):
  Ellen Meersschaert, logopediste, verbonden aan de expertisecel Leerstoornissen van Code Lessius
 • Doelgroep:
  Hulpverleners (zoals logopedisten, psychologen en orthopedagogen) die instaan voor de diagnostiek van dyscalculie bij kinderen
 • Organisator:
  Code Lessius
Inschrijven is helaas niet meer mogelijk
Meer info
 • Omschrijving:
  In deze vorming bespreken we de diagnostische cyclus bij kinderen met rekenmoeilijkheden op basis van de handelingsgerichte diagnostiek. Na een algemeen kader en de bespreking van de verschillende fasen binnen de diagnostiek gaan we actief aan de slag. Dit doen we aan de hand van verschillende casussen. Op basis van intakegegevens selecteren we geschikte testinstrumenten, aangepast aan de leeftijd van het kind en de hulpvraag. Vervolgens bekijken we in welke situaties we de diagnose dyscalculie al dan niet kunnen stellen, rekening houdend met de anamnestische gegevens en testresultaten. Op basis van een sterkte-zwakte analyse maken we de link met adviezen voor het kind en zijn omgeving.
 • E-mail:
  Code Lessius