U bent hier

Een kwaliteitsvolle begeleiding moet rekening houden met de hele levensloop van een individu, de ontwikkelingsfase waarin hij of zij zich bevindt, de omgeving en zeker ook de eigen sterktes en zwaktes. Geen of een onaangepaste begeleiding kan ernstige gevolgen hebben voor de verdere school- en beroepsloopbaan (Gerber, 2009; Dowker, 2005).

Belangrijke aspecten (zie o.a. Goetry et al., 2006; Gersten et al., 2009) binnen de begeleiding van kinderen, adolescenten en volwassenen met dyscalculie zijn:

  • taakgerichte behandeling waarbij een directe en strategische instructie centraal staat
  • gebruik van compenserende strategieën en hulpmiddelen
  • leren omgaan met de gevolgen van de ervaren beperkingen
  • samenwerking met leerkracht/docent en directe omgeving