U bent hier

Multi SLI                          

Inleiding

Code nam deel aan een tweejarig Europees uitwisselingsproject ‘Multilingual children with SLI - bridging the gap between theory and practice, and between practitioners in different countries’ of kortweg Multi SLI (2013-2015). Hierbij wisselden een 20-tal experten uit zeven verschillende landen ervaringen uit over het werken met meertalige kinderen met een hardnekkige specifieke taalontwikkelingsstoornis (SLI), in Vlaanderen ook gekend onder de naam ontwikkelingsdysfasie. Diagnostiek, behandeling en ouderparticipatie vormden de drie hoofdthema's tijdens deze uitwisseling. Dit project werd uitgevoerd met de steun van de Europese Commissie via de GRUNDTVIG-actie van het Europese Een Leven Lang Leren Programma.

Doelstellingen

 • kennis verbeteren over meertaligheid en ontwikkelingsdysfasie en de link hiertussen
 • uitwisseling van goede praktijken en relevant praktijkgericht onderzoek en verspreiding hiervan naar scholen en logopedische centra
 • identificatie van ontbrekend materiaal en ontbrekende kennis om de kloof tussen onderzoek en praktijk te dichten
 • samenstelling van een Europees netwerk om ontbrekend materiaal te ontwikkelen of ontbrekende kennis te onderzoeken

Vijf bijeenkomsten

Deelnemende partners en coördinatoren

 • Stichting Koninklijke Kentalis, Nederland, Mirjam Blumenthal, Postbus 7, 5270 BA Sint-Michielsgestel, Nederland, www.kentalis.nl (coördinator)
 • LOGOCOM, Wiebke Scharff Rethfeldt, Dulonweg 45, 28277 Bremen, Duitsland, www.logo-com.net
 • Skane University Hospital, Eva-Kristina Salameh, Jan Waldenströms gata 18, 205 02 Malmö, Zweden
 • Centre de Logopédie, Claudine Muller, 4, Place Thomas Edison, L-1483 Strassen, Luxemburg, www.logopedie.lu
 • University of Malta, Helen Grech, MSD, 2080 Msida, Malta
 • Newcastle University, Carolyn Letts, Queen Victoria Rd, RG1 7RU Newcastle upon Tyne, Verenigd Koninkrijk
 • Code, Thomas More, Ellen Vandewalle, Jozef De Bomstraat 11, 2018 Antwerpen, België, www.code.thomasmore.be

 

Meer informatie over de vijf bijeenkomsten

 • Kick off - Code, Thomas More, Antwerpen, België

Als start van het project verwelkomde Code de partners op 10 en 11 oktober 2013 in Antwerpen. Tijdens deze meeting stelden alle partners zich aan elkaar voor en presenteerden ze de huidige situatie in hun land m.b.t. meertalige kinderen met een specifieke taalstoornis. Hieruit kwamen de noden vanuit de verschillende organisaties aan bod.

 • Diagnostiek - University of Malta

Op 14 en 15 maart 2014 werden we gastvrij ontvangen in Malta om te debatteren over diagnostiek bij meertalige kinderen met SLI. Meer informatie over de boeiende uitwisseling vind je hier.

 • Ouderbetrokkenheid in therapie - Centre de Logopédie, Luxemburg

De derde bijeenkomst ging door op 3 en 4 oktober 2014 in Luxemburg en stond in het teken van ouderbetrokkenheid in therapie. Er was een boeiende uitwisseling tussen hulpverleners en ouders van meertalige kinderen met ontwikkelingsdysfasie. De video “Meertaligheid, niet fout maar feit” van Kentalis werd getoond. Ouders getuigden ook over hun meertalige kinderen met ontwikkelingsdysfasie en hun ervaringen in de hulpverlening. Een gastspreker van de Universiteit van Luxemburg Prof. dr. Pascale Engel de Abreu gaf een lezing over de cognitieve ontwikkeling bij meertalige kinderen met als take-home message dat meertalige kinderen met en zonder ontwikkelingsdysfasie beter zijn in executieve functies, ongeacht hun socio-economische achtergrond. Tot slot beantwoordde het expertenpanel nog vragen van de ouders. 

 • Behandeling - LOGOCOM, Duitsland

In Bremen zoomden we op 6 en 7 februari 2015 in op de behandeling van meertalige kinderen met ontwikkelingsdysfasie. De ‘inductive approach’ werd voorgesteld en we brachten een bezoek aan een logopedische praktijk die meertalige patiënten met taalproblemen diagnosticeert en behandelt. Uit vorige bijeenkomsten bleek dat de werkwijze om meertalige patiënten te diagnosticeren en behandelen vaak niet aan de vereiste voorwaarden voldoet. Daarom werkten we in Bremen aan een gezamenlijke position statement. Hiermee willen we vanuit de verschillende Europese landen een consensus doorgeven aan hulpverleners en beleidsmakers. Meer informatie over het opzet van de position statement vind je hier.

 • Afsluiting project - Stichting Koninklijke Kentalis, Nederland

We sloten het project af in Nederland op 29 en 30 mei 2015. Hier finaliseerden we de position statement en legden deze voor aan een 60-tal hulpverleners en ouders op de slotconferentie. Experts uit Nederland stelden belangrijke onderzoeksresultaten voor de hulpverlening aan meertalige kinderen met een taalstoornis voor. Ook de belangrijkste bevindingen van het Multi SLI-project werden hier gepresenteerd.

 

Noot:

Disclaimer: Deze inhoud is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de uitgever. De Europese Commissie noch het Nationaal Agentschap zijn aansprakelijk voor de inhoud of het gebruik hiervan.