U bent hier

Waarom?

Hoewel een vroege diagnose en interventie bij dyscalculie van groot belang is, worden de problemen niet altijd herkend op jonge leeftijd. Om een accuraat beeld te krijgen van de problemen op vlak van numerieke vaardigheden bij (jong)volwassenen is het cruciaal om over goede instrumenten te beschikken. Het aantal instrumenten is echter schaars. Bovendien is het van belang om dagelijkse numerieke vaardigheden zoals het omgaan met uurregelingen, kaartlezen, interpretatie van tabellen en grafieken, … te evalueren. Dit levert immers waardevolle informatie op voor verdere ondersteuning. Dit onderzoeksproject wil hierin een bijdrage leveren. 

Doelstelling

Dit onderzoeksproject streeft naar de ontwikkeling van een rekenbatterij waarin, naast een globale normering, ook een normering voor de verschillende vaardigheden aangeboden wordt. Hierbij wordt het belang van een kwalitatieve analyse van de problemen tevens benadrukt. Bovendien maken dagelijkse numerieke vaardigheden deel uit van de rekenbatterij, zodat deze resultaten kunnen gebruikt worden als aangrijpingspunt voor ondersteuning. Om een accuraat beeld te krijgen van de vaardigheden van (jong)volwassenen wordt ervoor gekozen om een tijdsdruk op te leggen bij de verschillende onderdelen van de rekenbatterij. 

Inhoud van de rekenbatterij

Er worden verschillende topics onderzocht, waaronder het transcoderen van getallen (van verbaal naar Arabisch en vice versa), begrip van breuken, kennis van symbolen, inzicht in getalslijnen, rekenen met breuken en percentages, kloklezen (analoog en digitaal), interpretatie van grafieken en tabellen, procedurele rekenvaardigheden, … Daarnaast worden ook de metacognitieve vaardigheden nagegaan door na elk onderdeel een zelfbeoordeling te vragen. 

Verloop van het onderzoeksproject

In een eerste fase werd afgetoetst welke items het meest relevant waren om verder opgenomen te worden in het instrument. Momenteel wordt gewerkt aan de normering en validering van dit instrument. U vindt hier een recente poster waarin de stand van zaken van het project verder wordt toegelicht.

Projectteam

Ilse Smits, Ellen Meersschaert, Jolien De Brauwer (projectleider) & Bert De Smedt (KU Leuven)