U bent hier

- Aan de slag in het onderwijs en op de arbeidsmarkt -

Achtergrond

Jongeren met een autismespectrumstoornis met een normale begaafdheid stromen maar moeilijk door naar het hoger onderwijs en vinden moeilijk een geschikte baan. Ondanks grote individuele verschillen hebben jongeren met ASS algemeen meer moeite met het leggen van sociale contacten en hebben ze vaker communicatieproblemen. Dit speelt hen ook parten bij belangrijke stappen in hun leven, zoals de overgang naar het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt. Deze situaties zijn onvoorspelbaar en vaak een bron van angst en stress voor jongeren met ASS. Bovendien wordt er van hen meer zelfstandigheid verwacht. Ze worden dus op die momenten geconfronteerd met grote en kleine uitdagingen (zoals zelfstandig kleren uitkiezen, geld beheren en tijdsbeheer). Personen met ASS hebben doorgaans meer moeite om zich aan nieuwe situaties aan te passen en voelen zich tijdens overgangsmomenten vaak overspoeld door de vele keuzemogelijkheden. In Vlaanderen merken we dat het aanbod aan ondersteuning nog beperkt is om deze groep jongeren actief te begeleiden bij deze belangrijke overgangen.

Beschrijving

Met dit project willen we onderzoeken waar de specifieke noden van deze jongeren precies liggen. Daarvoor bevragen we een groep jongeren met ASS, hun ouders en hulpverleners (jobcoaches, zorgcoaches en studiebegeleiders). Op basis van deze bevindingen willen we een trajectbegeleiding uitwerken, gericht op het hoger onderwijs en de arbeidsmarkt. We willen vertrekken vanuit een totaalbenadering van de jongeren met aandacht voor zowel sterktes als zwaktes.

Doelstellingen en output

We willen een instrument ontwikkelen waarmee we een sterktezwakteprofiel van jongeren met ASS kunnen opstellen. De resultaten van de bevraging willen we ook vertalen naar een bondig en praktisch werkinstrument voor jongeren met ASS en hun omgeving, waarin we concrete tips aanreiken om de overgang naar het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt te vergemakkelijken.

Projectteam

Inge Schietecatte (contactpersoon), Ilse Noens (KU Leuven, co-promotor), & Dieter Baeyens (promotor)