U bent hier

Drie probleemclusters maken deel uit van ADHD (DSM-IV TR; American Psychiatric Association [APA], 2000)

 • aandachtsproblemen
 • hyperactiviteit
 • impulsiviteit

Overeenkomstig de overheersende symptomen worden 3 subtypes onderscheiden:

 • ADHD van het overwegend onoplettendheids type
 • ADHD van het overwegend hyperactief/impulsief type
 • ADHD van het gecombineerde type

In het onderzoek naar ADHD onderscheiden we 3 fasen. De aard van het onderzoek en de finaliteit ervan verschilt binnen elk van deze 3 fasen:

 • Screening
 • Formele diagnostiek
 • Assessment

In de Sociale Kaart ADHD wordt dit aanbod per leeftijd gespecifieerd:

 1. Screening
 2. Formele diagnostiek
 3. Assessment